Створення: 30.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/04/2014

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 30.04.2014:

  • призначений термiном на три роки голова наглядової ради Сегаль Марк Iллiч, акцiями не володiє, попередня посада консультант з фiнансової роботи. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • призначений термiном на три роки член наглядової ради Компанiя «Iденпарк Холдiнгс Лiмiтед» (EDENPARK HOLDINGS LIMITED), код 145139, володiє 100% акцiй.
  • призначена термiном на три роки член наглядової ради Немченко Тетяна Петрiвна, акцiями не володiє, попередня посада фiнансовий аналiтик. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • призначений термiном на три роки ревiзор Сегаль Вадим Самiйлович, акцiями не володiє, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • призначений термiном до переобрання член правлiння Чуприна Олександр Петрович, акцiями не володiє, попередня посада заступник директора. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.