Створення: 26.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 25/04/2016

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 25.04.2016 вiдкликаний з посади в зв’язку з закiнченням термiну повноважень голова правлiння Сегаль Iлля Самiйлович, перебував на посадi з 30.04.2011, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням єдиного акцiонера вiд 25.04.2016 вiдкликаний з посади в зв’язку з закiнченням термiну повноважень перший заступник голови правлiння Медолиз Михайло Михайлович, перебував на посадi з 30.04.2011, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням єдиного акцiонера вiд 25.04.2016 призначений термiном до переобрання голова правлiння Сегаль Iлля Самiйлович, попередня посада голова правлiння, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням єдиного акцiонера вiд 25.04.2016 призначений термiном до переобрання перший заступник голови правлiння Медолиз Михайло Михайлович, попередня посада перший заступник голови правлiння, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.