Створення: 12.06.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/06/2014

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 12.06.2014:

  • призначений членом правлiння термiном до переобрання Черняк Дмитро Вадимович, попередня посада фiнансовий директор, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • призначений членом правлiння термiном до переобрання Ляшенко Сергiй Iванович, попередня посада керiвник технологiчного департаменту, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • призначена членом правлiння термiном до переобрання Смолiенко Оксана Володимирiвна, попередня посада керiвник юридичного департаменту, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • призначений членом правлiння термiном до переобрання Похваленко Олександр Сергiйович, попередня посада головний зоотехнiк, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.