Створення: 14.05.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/05/2018

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 вiдкликаний голова наглядової ради Сегаль Марк Iллiч, акцiями не володiє, на посадi перебував з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 вiдкликаний член наглядової ради Компанiя "Iденпарк Холдiнгс Лiмiтед" (EDENPARK HOLDINGS LIMITED), код 145139, володiє 100% акцiй, на посадi перебував з 30.04.2014р.

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 вiдкликана член наглядової ради Немченко Тетяна Петрiвна, акцiями не володiє, на посадi перебувала з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 вiдкликаний ревiзор Сегаль Вадим Самiйлович, акцiями не володiє, на посадi перебував з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 призначений термiном на три роки ревiзор Сегаль Вадим Самiйлович, акцiями не володiє, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 призначений термiном на три роки голова наглядової ради Сегаль Марк Iллiч, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 призначений термiном на три роки член наглядової ради Ткачук Юрiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада економiст ТОВ "Яблунiвка". Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2018 призначена термiном на три роки член наглядової ради Немченко Тетяна Петрiвна, акцiями не володiє, попередня член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.