Створення: 24.04.2017

Рiшення про виплату дивiдендiв – 24/04/2017

Рiшення про виплату дивiдендiв прийняте єдиним акцiонером 24.04.2017. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 25.08.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi: 3574546,23грн. Строк виплати дивiдендiв 1 мiсяць – до 28.09.2017. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонеру перерахуванням на його банкiвський рахунок. Валюта виплати – долар США або євро по комерцiйному курсу купiвлi валюти банком, встановленому на день здiйснення операцiй купiвлi. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.